oljeutskillere

Oljeutskillere - en viktig investering for bedrifter

Oljeutskillere - en viktig investering for bedrifter

editorial

Oljeutskillere, også kjent som oljeavskillere, er installasjoner som brukes til å separere oljeholdig vann fra rent vann. Dette er en viktig investering for bedrifter som produserer eller bruker store mengder olje, for eksempel verksteder, industrielle kjølekretser, bensinstasjoner og flyplasser.

Hva er en oljeutskiller?

En oljeutskiller fungerer ved å separere olje fra vann ved hjelp av en rekke forskjellige teknologier avhengig av størrelsen og applikasjonen. En oljeutskiller kan ha enkel eller multi-stegs-filtering, og kan brukes til å behandle vann som kommer fra en rekke kilder, inkludert overflatevann, dreneringsvann, kjølevann og rensevann.

I utgangspunktet fungerer en oljeutskiller ved å samle opp olje og slamp i et kammer og forsøke å la rent vann passere gjennom til utløpet. Noen oljeutskillere har dempet kamre som reduserer trøkket og hastigheten på vannet som passerer, mens andre kan ha rør og bunnventil for å tømme ut oljen.

oljeutskillere

Hvorfor er en oljeutskiller så viktig for bedrifter?

Bedrifter som bruker olje i sitt daglige virke, kan skade miljøet og få alvorlige konsekvenser dersom de ikke ivaretar riktig håndtering av oljen. Oljeutskillere forhindrer spredning av oljeholdig vann i miljøet, og sørger for at bedriftene overholder lover og reguleringer.

Noen av de viktigste fordelene med å bruke oljeutskillere inkluderer:

– Betryggende følelse av at bedriften følger lover og reguleringer knyttet til miljøvern og håndtering av olje.

– Redusert risiko for at bedriften blir utsatt for bøter og andre straffetiltak på grunn av brudd på regelverk.

– Lavere kostnader knyttet til oljebehandling og -rengjøring.

– Bedre miljøvern ved at bedriften bidrar til å hindre forurensning av vannressursene.

Hva bør bedrifter se etter når de kjøper en oljeutskiller?

Når bedrifter kjøper en oljeutskiller, bør de se etter flere viktige faktorer:

– Passer størrelsen på oljeutskilleren til virksomhetens behov? Det er viktig å velge en oljeutskiller som samsvarer med bedriftens behov og produksjonsvolum.

– Er oljeutskilleren i samsvar med relevante reguleringer og kvalitetsstandarder? Bedrifter bør sjekke at oljeutskilleren passer til deres egen bransje og virksomhet.

– Hvordan settes oljeutskilleren opp og driftes? Bedrifter bør spørre leverandøren om installasjon og vedlikehold, samt drifts- og vedlikeholdskostnader.

– Kan bedriften få teknisk support og opplæring i riktig bruk av oljeutskilleren? Bedrifter bør sjekke om leverandøren tilbyr teknisk support ved behov og om de kan levere nødvendig opplæring.

En oljeutskiller er en viktig investering for bedrifter som håndterer og bruker store mengder olje. Det er et svært effektivt verktøy for å hindre skade på miljøet og for å overholde lovverket knyttet til miljøvern. Det er viktig at bedrifter velger en oljeutskiller som passer sine behov og som samsvarer med de nødvendige standarder for deres bransje. Bedrifter bør også sørge for at de får nødvendig teknisk support og opplæring i riktig bruk av oljeutskilleren. Finn ut mer om oljeutskillere her: https://fuel-service.no/produkt/oljeutskillere/