Forbrukslån til kjøretøy

Forbrukslån blir gjerne markedsført som billån uten sikkerhet eller, rett og slett, bare forbrukslån til bil. Det er ulike typer av denne typen forbrukslån, hvor renten kan variere betraktelig, etter hvor mye egenandel du selv har.

Fordelen med forbrukslån til kjøretøy, er selvfølgelig, at du ikke har pant i selve kjøretøyet, men også at det er lettere å få fullfinansiert kjøpet. Dessuten, kan du få innvilget lånet i god tid, før du vet hvilket kjøretøy du skal kjøpe.

Med kjøretøy menes bil, MC og caravan, men det er ikke begrenset til disse kategoriene. Forbrukslån benyttes ofte til båt også, enten det er brukt båt eller ny båt. Her er også mulighetene mange.

Forbrukslån til refinansiering

Hvis du har mye gjeld, enten i form av forbrukslån eller kredittkort, er det ofte lurt å samle alle under ett lån. For å få dette til, er det mulig med et såkalt refinansierings-lån. Med refinansiering kan du kun låne opp til den summen du allerede skylder, for å innfri alle disse lånene. Samlet sett, kan det gi deg store besparelser, fordi du kan spare penger på termingebyrer og eventuelt en lavere rente.

Refinansierings-lån går inn i samme kategori som forbrukslån, fordi det er et lån uten sikkerhet. Det er flere aktører på markedet som tilbyr refinansiering, og kravene kan variere veldig. Ta kontakt med en finansieringsagent for å få flere tilbud. Med flere tilbud får u overblikket, over hvilke kostnader du kan regne med og hvor mye besparelser du får.

Du kan låne penger via et forbrukslån, til så mye og så mangt. Selv om det er mange som tilbyr denne typen lån, er det ikke sikkert du alltid får best mulig pris på lånet. Selv mindre månedlige besparelser kan bety mye i det lange løp. Få hjelp til å velge forbrukslån og innhent flere tilbud samtidig, fra ledende markedsaktører innen forbrukslån.