Vedlikehold eller tekking av tak
Uansett om du nettopp har kjøpt nytt hus eller om du har bodd i samme hus gjennom mange år, så er takets tilstand noe som bekymrer de fleste huseiere. Og det er ikke helt uten grunn, for utskifting av taket er sjeldent billig eller enkelt, og derfor er to gode råd: 1) Gjør jobben ordentlig fra start, når du får nytt tak. 2) Sørg for løpende reparasjon og vedlikehold for å forlenge ...