Oljeutskillere - en viktig investering for bedrifter
Oljeutskillere, også kjent som oljeavskillere, er installasjoner som brukes til å separere oljeholdig vann fra rent vann. Dette er en viktig investering for bedrifter som produserer eller bruker store mengder olje, for eksempel verksteder, industrielle kjølekretser, bensinstasjoner og flyplasser. Hva er en oljeutskiller? En oljeutskiller fungerer ved å separere olje fra vann ved hjelp av en rekke forskjellige teknologie...